Disclaimer

Lees hier de disclaimer

Disclaimer

Deze Gebruikersvoorwaarden inclusief het Privacybeleid en Cookiebeleid (zie voor de laatste twee: www.duravermeer.nl; onderaan de pagina) , zijn van toepassing op het gebruik van alle websites van Dura Vermeer Groep N.V. en haar dochtermaatschappijen (hierna te noemen: 'Dura Vermeer') met inbegrip van de inhoud, functionaliteiten en diensten die via de websites worden aangeboden.

Door het gebruik van de Dura Vermeer-websites aanvaard je de Gebruikersvoorwaarden en het Privacybeleid en Cookiebeleid en ga je akkoord je hieraan te houden.

Aansprakelijkheid

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de websites van Dura Vermeer. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Dura Vermeer of door derden in opdracht van Dura Vermeer. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aan de informatie op de websites van Dura Vermeer kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op websites van Dura Vermeer verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Dura Vermeer wijst iedere aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirect schade af die ontstaat uit het gebruik maken van haar websites of van de op of via haar websites ter beschikking gestelde informatie.

Externe links

Er kunnen links naar andere websites op websites van Dura Vermeer staan die geheel onafhankelijk opereren van Dura Vermeer en waar zij geen enkele zeggenschap over heeft. Dura Vermeer is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites. Elke aansprakelijkheid voor het gebruik van en de inhoud van die websites wordt afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van de websites van Dura Vermeer, inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, foto’s, software, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, selectie, rangschikking en domeinnamen, berusten bij Dura Vermeer of haar licentiegevers.

Je kan de informatie op de websites van Dura Vermeer raadplegen voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor ander gebruik van deze websites, waaronder vermenigvuldiging of openbaarmaking is voorafgaande schriftelijke toestemming van Dura Vermeer of haar licentiegevers vereist.

Rechtskeuze

Op het gebruik van de websites van Dura Vermeer Groep N.V. is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.