Het plan

De Tippe wordt een heel bijzondere buurt met veel ruimte om te werken, te wonen en te leven. Een thuis voor jong en oud, waar je woont met echte aandacht voor je buren, dát maakt de Tippe speciaal.

De ambities van de Tippe

Circulair

Bij circulair bouwen willen we zo zuinig mogelijk omgaan met de aarde en zo min mogelijk grondstoffen uitputten. Geen materialen verspillen maar zoveel mogelijk kunnen hergebruiken. Hier spelen we op in door onderhoudsarme woningen te ontwerpen, te luisteren naar de woonwensen van toekomstige bewoners, zoveel mogelijk te kijken naar duurzaam materiaalgebruik en gebruik te maken van onuitputbare bronnen (zoals zonne-energie) om onze woningen mee te verwarmen.

Klimaatadaptief

Het klimaat verandert. Hoe precies, dat weten we nog niet maar de veranderingen hebben nu al effect op ons dagelijks leven. Met veel groen in Thuis in de Tippe zijn we beter bestand tegen droge hete zomers, en met veel ruimte voor water kan ook heftige regenval worden opgevangen zonder dat je natte voeten krijgt.

Energieneutraal

Energieneutraal, dat betekent dat je woning zijn gehele gebouwgebonden energiegebruik zelf opwekt. De gebouwen worden energiezuinig, transport gaat zo veel mogelijk zonder auto’s en er wordt bewust omgegaan met water. Waar mogelijk wordt de nodige energie in en om de buurt opgewekt, misschien wel met gemeenschappelijke zonnepanelen of windmolentjes.

Co-creatie

Tijdens de ontwikkeling en realisatie van Thuis in de Tippe worden er ook projecten gerealiseerd waarbij sprake is van co-creatie. Bij co-creatie hebben deelnemers invloed op het ontwerp van projecten. Door Dura Vermeer zal ruimte worden geboden waarin toekomstige bewoners of geïnteresseerden in verschillende mate invloed kunnen uitoefenen op een project. Dit kan bijvoorbeeld zijn het meedenken over het ontwerp van de woningen of de gezamenlijke buitenruimte. Maar ook over de ambities op het gebied van duurzaamheid, inclusiviteit en samen delen. Zo kan dit betekenen dat er gekozen gaat worden voor de invulling van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke moestuin, buitensport, buurhuisactiviteiten of juist een bijzondere buitenruimte, er kan veel in Thuis in de Tippe. Dit maakt het écht een bijzondere nieuwbouwbuurt.

Co-creatie

Meedenken over co-creatie?

Voor de ontwikkeling van de diversiteit aan woningen en de directe omgeving horen we graag hoe jij wilt wonen in Thuis in de Tippe. Heb je interesse, meld je dan aan en vul vrijblijvende de enquête in. Met de informatie die we zo krijgen, kunnen we het ontwerp van de woningen van Thuis in de Tippe en de directe omgeving nog beter aan laten sluiten bij de wensen van de toekomstige bewoners.

Meld je aan
Meedenken over co-creatie?

De Tippehubs

In het ontwerp van deze wijk is ruimte gereserveerd voor het maken van Tippehubs: dit worden centrale punten in de buurt die helemaal zijn ingericht voor delen, hergebruiken en samen organiseren binnen verschillende thema's. Deze voorzieningen zijn gemeenschappelijk en dus door iedereen te gebruiken. Ze zijn gericht op duurzaamheid en sociaal contact. Zo is er de ambitie om een mobiliteitshub te realiseren. Een mobiliteitshub vormt een plek waar je je e-bike kunt opladen of een elektrische deelauto kunt gebruiken. Daarnaast kennen we de materialenhub, een plaats waar apparaten of materialen kunnen worden gedeeld of gerecycled. De biohub is een plaats waar natuur en voeding aan bod komen.

Meld je aan en blijf op de hoogte!
De Tippehubs